Park sprístupnený verejnosti

31. mája 2024 Autor článku: Mário Polák

Park sprístupnený verejnosti

V utorok 28. mája mesto Senica oficiálne sprístupnilo širokej verejnosti nový park, ktorý vznikol v areáli Múzea Senica. Slávnostného prestrihnutia pásky sa zhostil primátor mesta Martin Džačovský, projektová manažérka Mestského úradu Senica Dana Jurková a zástupca našej spoločnosti Marián Hercegh.

Komplexnú obnovu parku zrealizovala senická radnica v rámci projektu s názvom „Revitalizácia exteriéru Sokolovne – park“, ktorý bol spolufinancovaný vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Okrem obnovy pôvodného parku spojenej s výsadbou drevín a ostatnej parkovej zelene, bol areál doplnený o parkový mobiliár a vďaka uvedenému projektu boli zrealizované aj viaceré vodozádržné opatrenia na zlepšenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Výška nenávratného finančného príspevku z eurofondov na tento projekt predstavovala 335 922,20 eur.
Objekt Múzea Senica (bývalej Sokolovne) býval v minulosti obklopený parčíkom, ktorý bol neskôr zrušený a takmer celá plocha parku bola vybetónovaná a vyasfaltovaná. Zámerom projektu realizovaného pomocou eurofondov bolo znovu obnoviť nefunkčný park do pôvodného stavu.
Areál parku mestského múzea postupne prešiel celkovou premenou a obsahuje aj riešenia, ktoré podporujú zadržiavanie vody. Sú nimi napríklad náhrada nepriepustných povrchov za priepustné a polopriepustné, realizácia dažďových záhrad a vsakovacích systémov, ktoré budú akumulovať zrážkovú vodu odvedenú zo strechy objektu múzea a spevnených plôch. A už za niekoľko rokov vysadená stromová vegetácia parku výrazne podporí zlepšenie mikroklímy v tejto časti mesta najmä v období letných horúčav.
Súčasťou areálu nového parku v Senici je aj moderný mobiliár, ktorý pozostáva z lavičiek na sedenie, stolčekov, stojanov na bicykle, ale aj verejného osvetlenia. Celý areál nového parku v okolí budovy Múzea Senica je oplotený, monitorovaný kamerovým systémom a jeho prevádzkový poriadok počíta s letným (8.00 – 20.00) a zimným (8.00 – 17.00) režimom.