Nadstavba ZŠ Špačince

28. mája 2024 Autor článku: Mário Polák

Nadstavba ZŠ Špačince

Stavebná divízia našej spoločnosti začala v apríli s projektom nadstavby ZŠ v Špačinciach. Dve existujúce dvojpodlažné budovy v tvare širokého písmena U kapacitne nepostačujú aktuálnemu počtu žiakov.

Z tohto dôvodu sa zriaďovateľ školy rozhodol o rozšírenie existujúcich priestorov formou dostavby 3. nadzemného podlažia. Výsledkom statického posúdenia bolo odporúčanie využiť koncept modulárnej výstavby. Realizovaná bude jednopodlažná nadstavba, zastrešená plochou strechou. Nosný systém modulárneho konceptu tvorí oceľový skelet z tenkostenných oceľových profilov, vyskladaný z obytných kontajnerov. Tých bude na existujúcu budovu osadených celkom 64 ks.

Generálnym subdodávateľom modulov bude spoločnosť KOMA Slovakia. Kapacita školy sa rozšíri o 12 tried.