Kontakt

SEKRETARIÁT:

+421 (0) 34 651 67 16
hilek@hilek.sk

PERSONÁLNE ODDELENIE:

+421 (0) 34 651 24 45
pagerkova@hilek.sk

EKONOMICKÉ ODDELENIE:

+421 (0) 34 651 67 16 / klapka 200
junkova@hilek.sk

ODDELENIE MARKETINGU:

+421 (0) 34 651 67 16 / klapka 401
marketing@hilek.sk

HÍLEK a spol., a.s.
Vajanského 24,
905 01 Senica
IČO: 36239542
DIČ: 2020188280
Zap. v OR OS Trnava odd.: Sa, vl: 10170/T

Kontaktujte nás

Tento formulár zbiera vaše meno a emailovú adresu, aby sme ich mohli pridať do nášho newslettra. Chceme aby ste vedeli ako prví o našich novinkách.

Ako uchováme vaše osobné údaje? Prečítajte si naše pravidlá pre prácu s osobnými údajmi.

Prečítajte si naše obchodné podmienky.