Kontakt

SEKRETARIÁT:

Kontaktujte nás
+421 343 917 777
+421 343917 203
sekretariat@hilek.sk

PERSONÁLNE ODDELENIE:

Miriam Pagerková
+421 343 917 221
+421 908 418 724
pagerkova@hilek.sk

ODDELENIE MARKETINGU:

Nikola Hílek
+421 343 917 225
+421 343 917 224
nikola@hilek.sk

EKONOMICKÉ ODDELENIE:

+421 343 917 220
junkova@hilek.sk
HÍLEK a spol., a.s.
Vajanského 24,
905 01 Senica
IČO: 36239542
DIČ: 2020188280
IČ DPH: SK2020188280
Zap. v OR OS Trnava odd.: Sa, vl: 10170/T

GDPR

Kontaktujte nás

    Neváhajte nás kontaktovať s vašou otázkou. Radi vám odpovieme.

    Ako uchováme vaše osobné údaje? Prečítajte si naše pravidlá pre prácu s osobnými údajmi.

    Prečítajte si naše obchodné podmienky.