Kontakt

SEKRETARIÁT:

Podateľňa
+421 (0) 34 651 67 16
+421 (0) 34 651 67 16
hilek@hilek.sk

PERSONÁLNE ODDELENIE:

Miriam Pagerková
+421 (0) 34 651 24 45
+421 908 418 724
pagerkova@hilek.sk

ODDELENIE MARKETINGU:

Mário Polák
+421 (0) 34 651 67 16 / klapka 427
+421 (0) 34 651 67 16 / klapka 401
marketing@hilek.sk

EKONOMICKÉ ODDELENIE:

+421 (0) 34 651 67 16 / klapka 200
junkova@hilek.sk
HÍLEK a spol., a.s.
Vajanského 24,
905 01 Senica
IČO: 36239542
DIČ: 2020188280
Zap. v OR OS Trnava odd.: Sa, vl: 10170/T

GDPR

Kontaktujte nás

Neváhajte nás kontaktovať s vašou otázkou. Radi vám odpovieme.

Ako uchováme vaše osobné údaje? Prečítajte si naše pravidlá pre prácu s osobnými údajmi.

Prečítajte si naše obchodné podmienky.