Nominácia na Stavbu roka

1. februára 2022 Autor článku: Admin

Nominácia na Stavbu roka

V spojenom ročníku celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2020/2021 zabojuje o titul aj naša realizácia Autokomplexu Volkswagen Bratislava. Aj v 27. ročníku súťaže prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota podľa predpísanej technickej dokumentácie v zmysle štatútu. Porota spoločne vykoná obhliadku každej stavby.  Zhodnotí urbanistické a architektonické riešenie, stavebno-technické riešenie, vhodnosť použitia materiálov a výrobkov (ich remeselné a profesionálne zvládnutie pri zhotovení diela), realizáciu stavby, funkčnosť a vplyv súťažného návrhu na životné prostredie a celospoločenský prínos stavebného diela.

Zaujala vás naša nominácia? Navštívte našu prevádzku osobne alebo prijmite pozvanie na virtuálnu prehliadku.