Cookies

Ako používame súbory cookie?

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie. Cookie nám v žiadnom prípade neposkytujú prístup k vášmu počítaču alebo akýmkoľvek informáciam o Vás, okrem údajov, ktoré budete chcieť zdieľať s nami. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad na ukladanie vašich predvolieb bezpečného vyhľadávania, na výber relevantných reklám, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu vašich údajov. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Obchodné meno: HÍLEK a spol., a.s.
Sídlo: Vajanského 24 905 01 Senica Slovenská republika
IČO: 36 239 542
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava oddiel: Sa vložka č.: 10170/T
Kontaktné údaje/zodo: e – mail: hilek.gdpr@hilek.sk
(ďalej len „Prevádzkovateľ”)
  Prevádzkovateľ používa na svojej webovej stránke https://www.hilek.sk/ súbory cookies, ktoré sú ukladané na počítač alebo iné zariadenie používateľa webovej stránky https://www.hilek.sk/   (ďalej len „Používateľ”) s prístupom na internet, v dôsledku čoho Prevádzkovateľ informuje Používateľov o nasledovnom:  
  1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje Prevádzkovateľa:
  • Uvedené vyššie v záhlaví tohto dokumentu.
 
  1. Špecifikácia súborov cookies na webovej stránke https://www.hilek.sk/ :
  Prevádzkovateľ používa na webovej stránke https://www.hilek.sk/ iba základné súbory cookies. Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia a podobne. Bez týchto cookies Prevádzkovateľ nemôže poskytovať služby, ktoré tvoria základ jeho webovej stránky.   Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na Vašu osobnú identifikáciu a štruktúra údajov je plne pod kontrolou Prevádzkovateľa. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte.   Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.  
  1. Zmena nastavenia vo vzťahu ku cookies súborom:
  • Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou príslušného internetového prehliadača. Súbory cookies je možné prostredníctvom príslušného internetového prehliadača odmietnuť, nastaviť používanie len niektorých súborov cookies alebo ich úplne vymazať.
  • Bližšie informácie o nastavení používania súborov cookies prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov nájdete na:
    Odmietnutie všetkých súborov cookies môže mať negatívny vplyv na správnu funkčnosť webovej stránky https://www.hilek.sk/.  
Späť na hlavnú stránku