Týždeň zdravia je za nimi

18. septembra 2019 Autor článku: Admin

Týždeň zdravia je za nimi

V záujme každého zamestnávateľa je, aby jeho zamestnanci boli zdraví a práceschopní. Aj preto je starostlivosť o zdravie pevnou súčasťou sociálnych programov úspešných spoločností. 

Týždeň zdravia organizujeme tradične začiatkom septembra. V tomto roku ho odštartovala Jesenná kvapka krvi a v nasledujúcich dňoch mohli naši zamestnanci na jednotlivých prevádzkach absolvovať sériu preventívnych vyšetrení. Tentokrát sme sa zamerali na vyšetrenie zrakovej ostrosti a vnútroočného tlaku, nakoľko väčšinu pracovného času trávime pred obrazovkou počítača alebo v aute.

Firma dlhodobo spolupracuje aj s územným spolkom Slovenského červeného kríža v Senici. Zdravotné sestry zamestnancom vyšetrovali hodnoty cukru a cholesterolu z krvi, merali krvný tlak, podiel tuku v tele či podiel kostrového svalstva. Zároveň im poskytli základné konzultácie ohľadom zdravotného stavu a odporučili následné kroky.

Program starostlivosti o zdravie sa každoročne stretáva s veľkým záujmom zamestnancov a firma v ňom bude pokračovať aj v najbližších rokoch.