Dokončili sme Kačenáreň Kopčany

9. novembra 2022 Autor článku: Mário Polák

Dokončili sme Kačenáreň Kopčany

Objekt Kačenárne je situovaný severne od obce Kopčany, mimo jej zastavaného územia, južne cca 300 m od odchytového rybníka (vodnej nádrže) a severovýchodne od kostola sv. Margity Antiochijskej.

Pôvodne bola súčasťou hospodárskeho komplexu na odchyt divo žijúceho vodného vtáctva, ktorého tvorcom bol skúsený holandský odborník na chytanie kačíc, Jacob Bodes. Podľa stavebného plánu, vypracovaného pravdepodobne Tadeášom Adamom Karnerom, mala budova obytno-skladovaciu funkciu. Postavená bola koncom 50. rokov 18. storočia.

 

Objekt pred rekonštrukciou

Objekt bol od zaniknutia odchytového hospodárstva (1918) nevyužívaný, bez vykonávania základnej údržby, čo spôsobilo jeho postupný rozpad. Pred rekonštrukciou bola stavba bez strechy s polorozpadnutými klenbami nad prízemím a suť zakrývala veľkú časť prízemia stavby. Prevalená bola aj klenba suterénu (pivnice). Pivnica bola zasypaná v celom rozsahu.

Ambíciou projektu obnovy bol návrat k pôvodnej identite historickej štruktúry na základe pamiatkových výskumov. Dotvorenie tohto územia si vyžadovalo rozsiahle úpravy s cieľom doriešenia už neexistujúcich častí hospodárskej budovy Kačenárne. 
Architektúra objektu Kačenárne bola zrealizovaná podľa pôvodných historických podkladov z roku 1750, ktoré sú pôdorysne zhodné s realizovaným zameraním v celom rozsahu. Náväznosť miestností a ich prepojenie tiež rešpektuje pôvodný pôdorys. Obnoveným hlavným vstupom je sprístupnený priechodný priestor vstupnej haly umožňujúci prechod do vnútorného dvora (pitvora). Zo vstupnej haly je vľavo
prístupný priestor hygienického zariadenia a priestor kotolne a úpravovne vody čerpanej zo studne. Vpravo zo vstupnej haly je prístupný priestor informačného centra. Z vonkajšej dvorovej časti je prístup do priestoru bufetu a prislúchajúceho skladu. Z dvora je schodiskom prístupný priestor podkrovia.

Plán rekonštrukcie

Architektúra nového hospodárskeho objektu vo dvore je celodrevená. Nachádzajú sa v ňom priestory hygienických zariadení pre návštevníkov, prekrytá terasa a skladové priestory. Časť podkrovia mimo prekrytej terasy bude slúžiť na skladové priestory. Celý dvor je doplnený oplotením z tehlového múru, čím sa dvor medzi objektmi uzavrel. Dvor je sprístupnený dvojkrídlovou drevenou bránou z novovybudovanej prístupovej komunikácie. Tento vstup bude slúžiť aj pre návštevníkov (turistov), nakoľko rekonštrukciou sa objektu  Kačenárne neprinavráti jej pôvodná hospodárska funkcia, súvisiaca s odchytom kačíc, ale bude plniť hlavne kultúrno-spoločenskú funkciu.