Ďakujeme za 25 rokov

30. júna 2021 Autor článku: Admin

Ďakujeme za 25 rokov

V prvom polroku tohto roka oslávili 25. výročie svojho pôsobenia v spoločnosti HÍLEK a spol. štyria zamestnanci: Milan Haba, Mária Polláková, Miroslav Vlasák a Zdeněk Barcaj (na fotografii zľava).

Vedenie spoločnosti im na spoločnom stretnutí poďakovalo za odvedenú prácu a zaželalo do ďalších rokov veľa pracovných i osobných úspechov.