Zobraziť všetky

novinky

VWFS

VWFS

30. 10. 2017 - 15:56

Vy ich vyrábate, my sa postaráme

Vy ich vyrábate, my sa postaráme

Akcia pre zamestnancov VW závodu

3. 5. 2017 - 08:55

HÍLEK pre NAD-RESS

HÍLEK pre NAD-RESS

6. 9. 2017 - 09:35

OSTATNÉ KONTAKTY

ADRESA SÍDLA SPOLOČNOSTI:  
HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, 905 01 Senica

SEKRETARIÁT:
telefón: +421 (0) 34 651 67 16
e-mail: hilek@hilek.sk

PERSONÁLNE ODDELENIE:
telefón: +421 (0) 34 651 24 45
e-mail: pagerkova@hilek.sk 

EKONOMICKÉ ODDELENIE:
telefón: +421 (0) 34 651 67 16, klapka 200
e-mail: velicka@hilek.sk 

ODDELENIE MARKETINGU:
telefón: +421 (0) 34 651 67 16, klapka 401
e-mail: marketing@hilek.sk 

 

Zodpovedná osoba podľa zákona č. 307/2014 Z. z.
Zodpovedná osoba v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, Senica 905 01
podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z.o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje:

Označenie zodpovednej osoby: Ing. Lucia Velická
Adresa: Vajanského 24, Senica 905 01
Telefón: 034/ 651 67 16 klapka č. 200

Spôsoby podávania podnetov:
Telefonicky, na telefónne číslo +421 (0) 34 651 67 16 klapka č. 200,
Písomne, do schránky ,,PODNETY“, ktorá sa nachádza na vrátnici strážnej služby s 24 –hodinovou nepretržitou službou, ul. Vajanského 24, Senica 905 01,
Elektronicky, e-mailom: podnety-zodpovednaosoba@hilek.sk