Zadaj hľadaný výraz

SENICA

Vajanského 24, 905 01 Senica

tel.: +421 (0) 34 651 52 52

E-mail: hilek@hilek.sk

IČO: 36239542
IČ DPH: SK 2020188280

Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2577520456/0200
Zapísaná: OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.10170/T

OTVÁRACIA DOBA:

Pondelok – Piatok:  7.30 – 17.00 hod.

 

PREDAJ

VW

Martin Bachorík, vedúci predaja

Tel.:+421 (0) 34  651 49 43, +421 915 798 531

E–mail: bachorik@hilek.sk

 

Peter Poliak, predajca VW  a VW úžitkové

Tel.:+421 (0) 34  651 49 43, +421 915 798 527

E–mail: poliak@hilek.sk

 

Hana Petrášová, predajca, fakturácia, leasing

Tel.:+421 (0) 34  651 49 43

E–mail: vw.se@hilek.sk

 

ŠKODA

Zuzana Klačková, predajca vozidiel

Tel.: +421 (0) 34 651 52 52, +421 915 798 601

E–mail: klackova@hilek.sk, skoda.se@hilek.sk

 

Ján Mindek, predajca vozidiel

Tel.: +421 (0) 34 651 52 52, +421 908 115 666

E–mail: mindek@hilek.sk

 

SEAT

Anna Jakubovičová, predajca vozidiel

Tel.: +421 (0) 34 651 25 89, +421 905 513 879

E–mail: seat.se@hilek.sk

 

Branislav Čmela, predajca vozidiel

Tel.: +421 (0) 34 651 25 89, +421 949 455 254

E–mail: cmela@hilek.sk

 

SERVIS

Miroslav Lang, vedúci servisu

E–mail: lang@hilek.sk

 

Roman Suchý,  prijímací a garančný technik Škoda, Seat

Tel.: +421 (0) 34 651 70 07

E–mail: servis.se@hilek.sk

 

Peter Juriga, prijímací technik Škoda, koordinátor pre nehody

Tel.: +421 (0) 34 651 70 07

E–mail: servis.se@hilek.sk

 

Jana Müllerová,  servisný asistent Škoda

Tel.: +421 (0) 34 651 70 07

E–mail: servis.se@hilek.sk

 

Miroslav Kalný, predaj náhradných dielov a príslušenstva

Tel.: +421 (0) 34 651 52 52, +421 (0) 905 495 196

E-mail: kalny@hilek.sk